Vážení občané,

v letošní tříkrálové sbírce v obci Tetín byla vybrána částka 4598,- Kč.

Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli svým darem podpořit projekty charity.

Krásný nový rok 2018!

Vám přejí tři králové

Vanišovi

print