Dvůr  Falgov, socha sv. Donáta a socha sv. Venancia

Na sever od vsi Tetín založil roku 1805 Hynek Josef Falge, majitel panství miletínského, nový dvůr, dle něj nazvaný Falgov. Za dvorem v širém poli stávala socha sv. Donáta, pořízená v roce 1731. Začátkem 20. století byla socha silně poškozena. V roce 1980 byla zrestaurována a současně přemístěna na náves do osady Tetín. Roku 1767 založil Josef Sosnovec, svobodný pán z Vlkánova, osadu Vlkánov. V roce 1768 v ní dal postavit sochu sv. Venancia.
Obě sochy jsou prací žáků Matyáše Brauna.

Hrubá skála

Na severní straně za vsí Vidoň nad údolím řeky Bystřice se vypíná zajímavý přírodní pískovcový útvar “Hrubá skála”.

Kříze

U silnice ve směru na Miletín můžeme vidět starodávný kříž z roku 1755. Další kříž stojí u mostu a byl pořízen v roce 1883.