Dne 21. 8. 1751 vydala císařovna Marie Terezie příkaz o vyhlašování požárního poplachu úderem na zvon tzv. “ohňový patent”. Povinností každé obce bylo mít zvon, na který by se požár ohlašoval. Je pravděpodobné, že Josef Jan Sosnovec z Vlkanova při zakládání osady Vlkanov v r. 1767 pamatoval na toto nařízení a nechal postavit i zvoničku. Nic jiného z historie se nám nepodařilo zjistit. V obecní kronice založené r. 1926 a v kronice hasičského sboru psané od r. 1911 je pouze zmínka o tom, že za 1. světové války byl zvon zrekvírován pro válečné účely. V obecní kronice je dále zapsáno, že v r. 1923 byl zakoupen nový zvon od firmy Josef Šidlichovský, slévárna kovu v Lomnici nad Popelkou. 20. března 1942 byl zvon opět odebrán na válečné účely a další už nebyl zakoupen. Časem byla odstraněna i zvonička.

Několik let se usilovalo o obnovení zvoničky v naší osadě. Až v roce 2014 se tento záměr obyvatelům osady Vlkanov podařilo naplnit. Za vydatné podpory lesníka pana Rudolfa a se souhlasem OÚ v Tetíně se podařilo zvoničku postavit. Předlohou nám byly zvoničky z blízkého i dalekého okolí a zkušenosti jejich tvůrců. 

Na stavbě zvoničky se podílely kromě místních obyvatel tyto řemeslnické firmy:

  • Zvonařství Šeda z Kostelce nad Orlicí
  • Tesařské práce – Festa Vladislav, Festa Vladimír z Brtve
  • Klempířství – Josef Petr z Bukoviny
  • Firma Impuls-B s.r.o. Ostrava – elektronické zvonění
  • Umělecké kovářství Špičák z Dobré Vody

Zvon je opatřen nápisem “Vlkanov” a letopočtem stavby zvoničky “LP 2014”

Záměrem zhotovení zvoničky bylo obnovení tradice v naší osadě a hlavně zvelebení prostředí, ve kterém společně žijeme.

Zvonička byla posvěcena panem farářem Grzegorzem Puszkiewictem z Lázní Bělohrad 25. října 2014.