V místech, kde je nyní osada Tetín, byl vystavěn dvůr přináležející k tvrzi Miletínku. Dvůr dostal jméno Tetín a první písemná zmínka o něm je z roku 1412. První písemná zpráva o Tetínu jako o vsi je až z roku 1629, kdy Albrecht z Valdštejna postupuje dvůr Tetín s ovčínem a vsí Kateřině z Valdštejna.

Na sever od vsi založil roku 1805 Hynek Josef Falge, majitel panství miletínského, nový dvůr, dle něj nazvaný Falgov. Za dvorem v širém poli stávala socha sv. Donáta, pořízená v roce 1731. Začátkem 20. století byla socha silně poškozena. V roce 1980 byla zrestaurována a současně přemístěna na náves do osady Tetín. Roku 1767 založil Josef Sosnovec, svobodný pán z Vlkánova, osadu Vlkánov. V roce 1768 v ní dal postavit sochu sv. Venancia. Obě sochy jsou prací žáků Matyáše Brauna.

Další částmi obce Tetín jsou osady Koleje a Dupačka, které vznikly po napoleonských válkách, kdy vojínům vracejícím se z války zde byly levně prodány pozemky. Jméno Koleje dostala tato sada podle kolejí od vozů na staré zemské stezce, procházející tudy od Hořic přes Vřesník k hranicím.

Dle písemných zpráv nejstarší částí obce je osada Vidoň, o které je písemná zmínka při majetkových sporech již za působení německých rytířů v miletínském klášteře v roce 1267. Osada se nachází na východní straně obce a protéká jí řeka Bystřice. Na severní straně za vsí nad údolím řeky Bystřice se vypíná zajímavý přírodní pískovcový útvar “Hrubá skála”. U silnice ve směru na Miletín můžeme vidět starodávný kříž z roku 1755. Další kříž stojí u mostu a byl pořízen v roce 1883.