Znak

Prapor

Obec Tetín tvoří tři základní územní jednotky – Tetín, Vidoň a Vlkanov. Návrhu obecních symbolů se zhostil pan heraldik a vexilolog, PhDr. Zdeněk Kubík.

Při tvorbě komunálních symbolů, znaku a vlajky, vycházel z místních historických a geografických skutečností, včetně požadavků obce.

Heroldská (tj. geometrická) figura stříbrného (tj. bílého) hrotu člení plochu štítu na tři pole, čímž znázorňuje tři výše jmenované územní jednotky. Samotný hrot svým tvarem evokuje zdejší dominantu – Hrubou skálu. Tetín byl ve svých počátcích úzce spjatý s Valdštejny, proto je logické použití obecné figury zlaté (tj. žluté) lví hlavy z rodového erbu čtyř valdštejnských lvů. V případě Vlkanova se pak ideálně nabízí tzv. mluvící znamení prostřednictvím obecné figury stříbrné (tj. bílé) vlčí hlavy z rodového erbu Sosnovců z Vlkanova. Na Vidoň pak odkazuje figura modré heraldické lilie, mariánský atribut a symbol zakladatelského Miletínského kláštera. Lilie jsou též na černém kříži velmistrů Řádu německých rytířů, zakladatelů jmenovaného bývalého kláštera.

Blason (tj. odborný heraldický slovní popis), dle něhož je zkušený heraldik schopný znak nakreslit, aniž by nutně musel znát či vidět prvotní předlohu, proto může znít následovně: V modro-červeně polceném štítě stříbrný hrot s modrou lilií, provázený přivrácenými hlavami, zlatou lví s červeným jazykem a stříbrnou vlčí se zlatým jazykem.